Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Państwo!

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 poz. 782 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 


Gmina Lubanie

Nazwa Gminy Gmina Lubanie
Rodzaj Gminy: gmina wiejska
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Kod: 87-732
Miejscowość: Lubanie 28A
Kontakt: Telefon +48 (54) 251-33-12
Fax +48 (54)251-33-12
E-mail: lubanie[at]lubanie[dot]com
WWW: http://lubanie.com

Skrytka epuap: 37sorx28vp

NIP: 888-288-35-71
REGON: 910866873
NIP Urzędu: 891-13-77-759
REGON Urzędu: 000994510
Obszar: 69,3 km2
Ludność: 4538 mieszkańców – stan na 31.12.2020 r.
Budżet 2020 r. Dochody: 25.601.708,29 zł
Wydatki: 24.825.573,08 zł
Wójt Gminy:

Larysa Krzyżańska
Telefon: (54) 251-33-12
e-mail: lubanie[at]lubanie[dot]com

Przewodniczący Rady Gminy:

Barbara Rolirad
Telefon: (54) 251-33-12
e-mail: lubanie[at]lubanie[dot]com

Sekretarz Gminy:

Kamila Hołtyn
Telefon: (54) 251-33-12 w.27

Skarbnik Gminy:

Lidia Kokowicz
Telefon: (54) 251-33-12 w.38

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Piotr Rolirad
Telefon: (54) 251-33-12 w.47
e-mail: inspektor[at]lubanie[dot]com

Rachunek bankowy Urzędu:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

59 9550 0003 2007 0050 0005 0001

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek 7:30 – 17:00

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:00

 

Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

RODO – klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>